top of page

POLYNESIEN MIXTE - SAMOA - MAORI - PATUTIKI - COVER

Style : Polynésien Mixte

20230413_135657_edited.jpg

Style : Samoa tattoo

20230414_164505_edited.jpg

Polynésien Mixte + Cover

20230413_100351_edited.jpg

Style : Polynésien Mixte

20230413_123035 (1).jpg

Style : Polynésien Mixte

20230413_134343 (1).jpg

Style : Polynésien Mixte

20230413_134747.jpg

Style : Polynésien Mixte

20230412_235441 (3).jpg

Style : Polynésien Mixte

20230412_141818 (1)_edited.jpg

Style : Polynésien Mixte

20230413_010611_edited.jpg

Style : Polynésien Mixte

20230414_162033 1_edited.jpg

Style : Polynésien Mixte

20230412_232226 (1).jpg

Style : Polynésien Mixte

20230413_230449 (1)_edited.jpg

Style : Polynésien Mixte

20230414_122943 1_edited.jpg

Style : Polynésien Mixte

20230413_233028 (1).jpg

Style : Polynésien Mixte

20230412_113828 (2)_edited.jpg

Polynésien Mixte + Ornement

20230413_140136 (1).jpg
bottom of page